Shqipologji

Ja një ndërtim i shqipes së folur, ku një mbiemër, i vetëm, funksionon si të ishte rrethanor kohe:

Marika ka qenë shumë e bukur e re.

Mbiemri e re këtu kryen funksionin sintaksor të një fjalie të varur kohore:

Marika ka qenë shumë e bukur kur ishte e re.

Njëlloj do të mund të zëvendësohej me në të ri, në moshë të re, në rininë e saj, etj.

Shihni postimin origjinal 323 fjalë më tepër

Advertisements